Praca pod napięciem – jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Niniejszy artykuł pod tytułem Poddasze użytkowe w mieszkaniu – co warto wiedzieć? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Poddasze użytkowe w mieszkaniu – co warto wiedzieć? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Praca na budowie wymaga szczególnej ostrożności. Zabiegi eksploatacyjne przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych mogą wykonywać jedynie osoby, które są wykwalifikowane w zakresie ich eksploatacji oraz nadzoru. Jak zdobyć uprawnienia elektryczne SEP?

Uprawnienia SEP – co to takiego?

Uprawnienia SEP to kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku elektryka. Są one konieczne w przypadku osób, które zajmują się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Każda praca, która wiąże się z instalacjami elektrycznymi i jest wykonywana pod napięciem, wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia. Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne – kurs przygotowawczy

Aby zdobyć praktyczną wiedzę, a także zaświadczenie o zdobytych uprawnieniach SEP, należy odbyć specjalistyczny kurs oraz zdać pozytywnie egzamin. Uzyskane uprawnienia nie są bezterminowe, trzeba je odnawiać co 5 lat. Szkolenie SEP można zrealizować w jednej z wielu placówek SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) na terenie całego kraju.

SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, celem organizacji jest między innymi popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców, a także edukacja osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku elektryka. Aby przystąpić do kursu SEP, należy być pełnoletnim i posiadać minimum podstawowe wykształcenie. W trakcie kursu poruszane są między innymi zagadnienia dotyczące obowiązków na stanowisku pracy elektryka, zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz zasady związane z ochroną od porażeń. Wiedza ta jest konieczna, by pracować w wielu branżach elektroenergetycznych.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne – egzamin

Chęć przystąpienia do egzaminu SEP należy zgłosić w wybranej placówce SEP. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakres zagadnień egzaminacyjnych obejmuje między innymi układy połączeń sieci, dozwolone napięcia oraz charakterystykę określonych układów. Uczestnik zapoznaje się z metodami przyłączania przewodów do urządzeń elektrycznych, a także symbolami elektrycznymi. Przed egzaminem warto przystąpić do kursu SEP, który pomoże usystematyzować naukę oraz przygotuje do wykonywania przyszłych obowiązków. O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może się starać osoba, która ukończyła 18 lat.