Zanim rozpoczniesz termoizolację budynku, zrób audyt. Dlaczego to ważne?

Niniejszy artykuł pod tytułem Poddasze użytkowe w mieszkaniu – co warto wiedzieć? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Poddasze użytkowe w mieszkaniu – co warto wiedzieć? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Ustawa o efektywności energetycznej nałożyła na dużych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 pracowników lub osiągających roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro) obowiązek przeprowadzania cyklicznego (co cztery lata) audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt ma na celu opisanie stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa, w zakresie ilości i struktury zużycia energii oraz analizę efektywności energetycznej. Stworzony na podstawie audytu raport powinien zawierać nie tylko przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa (tj. w obszarze procesów technologicznych, instalacji, transportu oraz budynków), ale także wskazywać konkretne rozwiązania oszczędnościowe w tych zakresach.

Kiedy warto zrobić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Mikro, małe i średnie firmy nie mają obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Nawet, jeżeli twoja firma nie jest objęta ustawowo tym obowiązkiem lub ważność poprzedniego audytu jeszcze nie wygasła, przed podjęciem ważnych inwestycji lub remontów warto zlecić audyt profesjonalnej firmie. W sytuacji, gdy planujesz podjęcie prac termoizolacyjnych, szczególnie przydatny może się okazać audyt energetyczny budynku przedsiębiorstwa. Badanie to pozwoli określić stopień utraty energii grzewczej budynku, opłacalność wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań termomodernizacyjnych, ich rodzaj oraz zakres, jak również pomoże oszacować koszty takiego przedsięwzięcia. Ekspertyza da odpowiedź na pytanie, jakie udoskonalenia termoizolacyjne umożliwią dalsze użytkowanie budynku, przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy cieplnej służącej do ogrzania obiektu oraz zmniejszeniu ilości energii użytkowej, wykorzystywanej do klimatyzowania budynku i przygotowania ciepłej wody. Wyniki audytu energetycznego budynku przedsiębiorstwa umożliwią ci wybór optymalnych rozwiązań termomodernizacyjnych, o najwyższej efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przed termoizolacją budynków przedsiębiorstwa

Przygotowując się do prac termoizolacyjnych budynków firmy trzeba liczyć się z tym, że jest to inwestycja kosztowna, która nie zawsze przynosi natychmiastowe oszczędności energii i szybki zwrot nakładów. Dlatego warto zlecić audyt energetyczny budynku i zdać się na niezależną opinię, która pozwoli na ocenę rentowności inwestycji oraz zasadność jej przeprowadzenia, a także wskaże optymalny wariant prac z punktu widzenia kosztów inwestycji oraz przyszłych oszczędności zużycia energii. Profesjonalny audyt energetyczny, opierający się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków, pozwoli na oszacowanie długookresowych oszczędności energii. Przeprowadzenie audytu umożliwia także uzyskanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z audytu energetycznego

Zlecając audyt energetyczny przedsiębiorstwa uzyskasz:

  • dane dotyczące zapotrzebowania budynku na energię,
  • warianty techniczne i parametry finansowe inwestycji w termoizolację budynku,
  • zakres inwestycji wymagany do uzyskania oszczędności zużycia energii,
  • wskazanie najbardziej optymalnego rozwiązania pod względem technicznym i finansowym,
  • dokumentację wymaganą do uzyskania kredytu.